Manhattan ngày 15 đô la một ngày

Sách của Adam McDowell Đồ uống: Hướng dẫn sử dụng cung cấp các cách để thưởng thức một ly cocktail trong những hoàn cảnh không lý tưởng, gọi một loại đồ uống như vậy là quảng cáo, bao gồm cả Manhattan vào ngày 15 đô la một ngày.

  • 1 1/2 oz rượu whisky Canada
  • Anh đào cola
  1. Thêm rượu whisky vào ly đá với đá, xoáy xung quanh một chút và đổ đầy ly với cola anh đào.


Xem video: Teaching in the US vs. the rest of the world (Tháng MườI MộT 2021).