Ailen Old Fashioned

Loại cocktail này từ nhân viên pha chế Jack McGarry đã tạo ra một sự thay đổi của Ailen đối với loại cocktail cổ điển Old Fashioned.

  • 2 ounce Jameson Black Barrel Irish Whiskey
  • 3/4 ounce Bénédictine
  • 2 dấu gạch ngang Angostura
  • 2 dấu gạch ngang màu cam
  • Trang trí: lát cam
  1. Thêm tất cả các thành phần vào một ly trộn và đổ đầy đá.

  2. Khuấy và lọc vào một ly đá chứa đầy đá tươi.

  3. Trang trí với một lát cam.


Xem video: Robocop Arcade Game - Playthrough - Deathless (Tháng Giêng 2022).