Công thức cocktail, rượu mạnh và quán địa phương

8 sinh tố chuỗi thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe (Trình chiếu)

8 sinh tố chuỗi thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe (Trình chiếu)

Có món sinh tố nào trong số này là món yêu thích của bạn không?

Starbucks Strawberry Smoothie (16-Ounce)

Lượng calo: 300

Chất béo: 2 gam

Natri: 0 miligam

Carbohydrate: 60 gram

Đường: 41 gram

McDonald’s McCafé Mango Dứa Smoothie (22-Ounce)

Lượng calo: 340

Chất béo: 1,5 gam

Natri: 70 miligam

Carbohydrate: 78 gram

Đường: 74 gram

Juice It Up! Acai Mango Monsoon Smoothie (24-Ounce)

Lượng calo: 530

Chất béo: 5 gam

Natri: 140 miligam

Carbohydrate: 116 gram

Đường: 91 gram

Dunkin ’Donuts Vanilla Bean Coolatta (24-Ounce)

Lượng calo: 630

Chất béo: 9 gam

Natri: 220 miligam

Carbohydrate: 138 gram

Đường: 130 gram

Smoothie King Piña Colada Island Smoothie (20-Ounce)

Lượng calo: 600

Chất béo: 10 gram

Natri: 438 miligam

Carbohydrate: 110 gram

Đường: 98 gram

Sinh tố nhiệt đới Café Mocha Madness Smoothie (24-Ounce)

Lượng calo: 639

Chất béo: 14 gram

Natri: 272 miligam

Carbohydrate: 129 gram

Đường: 112 gram

Planet Smoothie PBJ Smoothie (22-Ounce)

Lượng calo: 710

Chất béo: 28 gram

Natri: 380 miligam

Carbohydrate: 102 gram

Đường: 64 gram

Jamba Juice Peanut Butter Moo’d Smoothie (20-Ounce)

Lượng calo: 770

Chất béo: 20 gram

Natri: 490 miligam

Carbohydrate: 126 gram

Đường: 109 gram


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Bữa ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm hiểu xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn thức uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn thức uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm hiểu xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách của bạn để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Bữa ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm hiểu xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách của bạn để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn thức uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm hiểu xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách của bạn để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Sinh tố Đồ ăn nhanh Tốt cho sức khỏe

Đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhâm nhi gần như là nhu cầu thiết yếu trong thế giới hiện đại. Bạn đang trả lời email và nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ đến nơi làm việc, vậy bạn còn đi ăn như thế nào nữa? Chỉ có một vấn đề: tìm xem ly sinh tố đó sẽ giúp bạn nhâm nhi theo cách để bụng phẳng hay bụng chảy xệ. Ăn cái này, không phải cái kia! lướt qua các thực đơn thức ăn nhanh để tìm cho bạn đồ uống phù hợp với chế độ ăn kiêng được làm từ các nguyên liệu lành mạnh thay vì sherbets và sữa chua đông lạnh giả như tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại sinh tố này đều chứa dưới 300 calo mỗi loại và một số loại có hơn 7 gam protein!


Xem video: Видеоурок: Как сделать крутое слайдшоу из фотографий и музыки? Видеоредактор Movavi 12 (Tháng Giêng 2022).